Specjalizacja w Niemczech: Medycyna Wewnętrzna

Gastroenterologia, Szpital 340 łóżek, Turyngia

Wynagrodzenie (40h/tyg): 4.300€ miesięcznie brutto + dyżury
Rozpoczęcie / kontynuacja specjalizacji w dowolnym momencie
Maksymalnie 1 obowiązkowy dyżur tygodniowo
Umowa o prace podpisywana bezpośrednio ze szpitalem
++ Brak jakiejkolwiek umowy lojalnościowej ze szpitalem
Szkolenia specjalistyczne opłacane przez szpital
Mieszkanie przy szpitalu przez 3 miesiące opłacane przez szpital
++ czas specjalizacji w Polsce jest uznawany w Niemczech

My oferujemy:
Osobisty dojazd z kandydatem na rozmowę kwalifikacyjną
Pokrycie kosztów wyjazdu, niezależnie od wyniku rozmowy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Pomoc przy uzyskaniu dokumentów do Aprobacji
Nasze usługi są dla Państwa bezpłatne

Wymagania:
Polskie pełne prawo wykonywania zawodu
Niemiecki na poziomie minimum Goethe B2 (Certyfikat)

Specjalizacja i praca dla lekarzy w Niemczech czeka od zaraz!